آشنایی با دالهای نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee

dd01

 

دالهای نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double Tee ‏همانطور که از نام آنها مشخص است و در شکل نیز ملاحظه می شود از یک جفت تیر T ‏شکل تشکیل شده‌اند. این سقف ها به صورت پیش ساخته در کارخانه تولید ‏شده و به محل اجرای پروژه انتقال می یابند. استفاده از این دال های نیمه پیش ساخته به علت حذف مراحل مربوط به قالبندی و دوره انتظار به مقاومت رسیدن بتن، می تواند موجب افزایش سرعت اجرای سقف شود. رفتار سیستم سقف دالهای نیمه پیش ساخته بتن مسلح Double tee ‏مشابه سقف های دال یک طرفه بوده و از این رو از نظر سازه‌ای دارای عملکرد شناخته شده می باشند.